English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٥ آذر ١٤٠٢

مدل سازی رگرسیون خطی با روش حداقل مربع ها_قسمت اول/ دکتر محمد حیدری

https://www.aparat.com/v/IO1Cb