English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٥ آذر ١٤٠٢

 

((مراکز ثبت مستقر در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره جهت استفاده از داده های مفید  در طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی))

مرکز ثبت تروما (همکار دانشگاه علوم پزشکی تهران)
. مرکز ثبت ضایعات نخاعی (همکار دانشگاه علوم پزشکی تهران)
. مرکز ثبت سرطان جمعیتی (ساماندهی موارد بروز و شیوع انواع سرطان در استان آذربایجان غربی)

. مرکز ثبت سرطان بیمارستانی( مرکز آموزشی درمانی  امام خمینی ره)
.
 
مرکز ثبت بیماری سلیاک(مراکز آموزشی درمانی امام خمینی ره و مطهری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)
. مرکز ثبت بیماری مزمن کلیوی (مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره)