English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٥ آذر ١٤٠٢
  • مرکز ثبت تروما (همکار دانشگاه علوم پزشکی تهران)
    . مرکز ثبت ضایعات نخاعی (همکار دانشگاه علوم پزشکی تهران)
    . مرکز ثبت سرطان جمعیتی (ساماندهی موارد بروز و شیوع انواع سرطان در استان آذربایجان غربی)
  • مرکز ثبت سرطان بیمارستانی( مرکز آموزشی درمانی  امام خمینی ره)
    مرکز ثبت بیماری سلیاک(مراکز آموزشی درمانی امام خمینی ره و مطهری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)
    . مرکز ثبت بیماری مزمن کلیوی (مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره)